Retourneren

Hier vindt u alle informatie over de 14 dagen zichttermijn en de voorwaarden bij het retourneren van een bestelling.

14 dagen zichttermijn
Wanneer u koopt op afstand, bijvoorbeeld bij een webshop, heeft u als consument recht op een zichttermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in nadat u uw bestelling ontvangen heeft. In de praktijk houdt dit voor u als consument in dat u een product binnen 14 kalenderdagen mag retourneren. De kosten voor het retour sturen zijn voor rekening van de klant.

Gedurende de 14 dagen zichttermijn mag u het product voorzichtig uit de verpakking halen en bekijken. Het product mag echter niet in gebruik worden genomen. Producten waarbij een goede pasvorm belangrijk is, mogen voorzichtig gepast worden. Het is echter niet de bedoeling dat producten uitgeprobeerd worden. Indien wij sterke vermoedens of concrete aanwijzingen hebben dat een product op dusdanige wijze gebruikt is dat het niet meer verkoopbaar is, dan behouden wij ons het recht voor om het aankoopbedrag niet te vergoeden. In dat geval zullen we het betreffende product naar u terugsturen.

Retour sturen
Conform de zichttermijn van 14 kalenderdagen mag u een product in deze periode retourneren. Voorwaarde is wel dat u het product terugstuurt in de onbeschadigde, originele verpakking – indien redelijkerwijs mogelijk – en het product geen sporen van gebruik vertoont. Indien de verpakking beschadigd is en/of het product sporen van gebruik of schade vertoond, dan behouden wij ons het recht voor het aankoopbedrag niet (volledig) te vergoeden. We stellen het op prijs wanneer u eerst contact opneemt met onze klantenservice alvorens een product te retourneren.

De kosten voor het retour sturen zijn voor rekening van de klant. Het aankoopbedrag zal tezamen met de eventueel betaalde verzendkosten binnen één week na ontvangst van de retourzending aan de klant terug worden overgemaakt. Voeg bij een retourzending altijd (een kopie van) de originele factuur toe. Graag ontvangen wij daarbij de reden van retour. U bent echter niet verplicht de reden te vermelden.

Een retourzending kunt u adresseren aan:
GRWDS
Buislaan 36
3028VA Rotterdam

Fout van ons?
Indien de reden van retour een fout van ons (bijvoorbeeld een onvolledige of onjuiste levering) betreft dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice, dan vergoeden wij vanzelfsprekend de retourkosten.